« Zpět na seznam slovíček

Je neveřejným seznamem, který vede Notářská komora ČR. Slouží k evidenci závětí a listin o vydědění a ustanovení o správě dědictví. Do centrální evidence závětí má za života pořizovatele přístup pouze notář (u něhož je dotyčná listina uložena) a Notářská komora ČR. Po smrti zřizovatele pak Notářská komora České republiky a osoby, které od ní získají souhlas (soudní komisař, soud či správní úřad apod.).

« Zpět na seznam slovíček