Věc cizí

« Zpět na seznam slovíček

Věc, která patří jinému člověku. Jakékoliv nakládání s touto věcí je osobám odlišným od vlastníka zapovězeno, pakliže to výslovně neumožňuje zákon (např. jednání v krajní nouzi) nebo k takovému jednání nedá souhlas vlastník věci (např. na základě smlouvy, a to zřízením věcného práva k věci cizí nebo založením určitého závazkového poměru).

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček