« Zpět na seznam slovíček

Anuita je konstantní platba po smluvené období, většinou se jedná o splátku úvěru. Anuita je složena ze splátky úroku a splátky jistiny (též úmoru). Po smluvené období se mění pouze poměr mezi úrokem a splátkou jistiny uvnitř konstantní anuitní platby. Na začátku (kdy je vysoká jistina) ve splátce převažuje úrok, postupně roste podíl splácení jistiny, přičemž postupem splácení se snižuje podíl úroků a roste podíl splátky jistiny.

« Zpět na seznam slovíček