« Zpět na seznam slovíček

Nově „smlouva uzavíraná se spotřebitelem“, kterou se rozumí smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a podnikatelem, jakož i závazky, které z takové smlouvy plynou. Zvláštní ochrana spotřebiteli je poskytována zejm. u smluv uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory podnikatele.

« Zpět na seznam slovíček