« Zpět na seznam slovíček

Zástavní právo k rozestavěné stavbě vzniká zápisem do rejstříku zástav a do katastru nemovitostí se zapíše po dokončení stavby vkladem na základě souhlasného prohlášení o vzniku práva doloženého výpisem z rejstříku zástav. Pořadí zástavního práva odpovídá vzniku zástavního práva, tedy okamžiku zápisu do rejstříku zástav.

« Zpět na seznam slovíček