« Zpět na seznam slovíček

Věcná práva představují právní panství nad věcí, tj. vztah osoby k určité věci a jsou s tímto spojené absolutní účinky práva, kdy právo věcné, označováno jako právo absolutní, působí vůči všem osobám a nelze je žádným způsobem narušovat. Postavení oprávněné osoby vylučuje kohokoliv jiného z právního působení na věc jím ovládanou, a v případě porušení tohoto práva má právní nárok na ochranu před takovým jednáním. Jedná se o přímé, nezprostředkované panství nad věcí. Nejobvyklejším věcným právem je právo vlastnické. Dalšími druhy jsou držba, zástavní a zadržovací právo a věcná práva k věci cizí, jako jsou věcná břemena, právo stavby atp. Věcnému právu je typická její ověřitelnost, to znamená, že existenci těchto práv si lze ověřit ve veřejných seznamech, z nichž nejtypičtějším je katastr nemovitostí, které eviduje veškerá vlastnická práva k nemovitým věcem.

 

 

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.