« Zpět na seznam slovíček

Věcí nemovitou (nemovitostí) jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. vinný sklep), věcná práva k nim a další práva, které za věc nemovitou prohlásí zákon (např. právo stavby). Všechny ostatní věci jsou věci movité. Některá práva k zákonem stanoveným nemovitostem podléhají zápisu do veřejného rejstříku (katastru nemovitostí).

« Zpět na seznam slovíček