« Zpět na seznam slovíček

Věcí nemovitou (nemovitostí) jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. vinný sklep), věcná práva k nim a další práva, které za věc nemovitou prohlásí zákon (např. právo stavby). Dále také věci, o nichž zákon prohlásí, že nejsou součástí pozemku a nelze je přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty – např. jeskyně, ložiska vyhrazených nerostů.

Samostatnou věcí jakou dle přechodného ustanovení také stavby, které za působnosti starého občanského zákoníku nebyly součástí pozemku a patří jiné osobě než daný pozemek.

Výčet věcí nemovitých uvedený v občanském zákoníku je taxativní a všechny ostatní věci jsou věci movité.

Některá práva k zákonem stanoveným nemovitostem podléhají zápisu do veřejného rejstříku (katastru nemovitostí).

« Zpět na seznam slovíček