« Zpět na seznam slovíček

Údaj BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) najdete ve výpisu z katastru nemovitostí v sekci “Další údaje katastru” u zemědělských pozemků. Jedná se o pětimístný číselný kód BPEJ, který hodnotí půdu z mnoha zemědělsky významných hledisek (z hlediska ekologického, geomorfologického, hydrologického, ekonomického, aj.) a tím vyjadřuje její hodnotu.

« Zpět na seznam slovíček