« Zpět na seznam slovíček

Fixní smlouvou je taková smlouva, v níž je přesně stanovena doba plnění, a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem. Rozumí se tím, že  jde o závazky se zjevnou vazbou na účel plnění, které má konkrétní, přesně sjednaný, termín, po jehož uplynutí již plnění evidentně ztrácí pro věřitele jakýkoliv smysl.

Příklady fixních závazků jsou objednávky zboží či služeb vztahující se k určité konkrétní, časově omezené, zpravidla jednorázové události – například objednávka svatebního dortu či svatební kytice, ohňostroj k určitému významnému datu (např. konec roku, výročí apod.), umělecké vystoupení na konkrétní kulturní či společenské akci, dodávka vztahující se k určitému podnikatelskému veletrhu či výstavě, služba vztahující se k určitému vzácnému přírodnímu úkazu (zatmění Slunce / Měsíce, kometa).

Jde tedy o situace, ze kterých je na první pohled zřejmé, že plnění, které v daném termínu má pro věřitele vzhledem k jeho účelu jasný smysl, tento smysl po uplynutí termínu ztrácí a nemá už pro věřitele žádného významu plnění opožděné. Nelze totiž plnění nijak nahradit a stává se zcela zbytečným a nenahraditelným.

« Zpět na seznam slovíček