« Zpět na seznam slovíček

Prodávající je osobou, která trvale převádí vlastnické právo k určité věci (např. bytové jednotce) na kupujícího, a to za cenu sjednanou v kupní smlouvě.

« Zpět na seznam slovíček