« Zpět na seznam slovíček

Způsobilost činit procesněprávní úkony a jednat v řízeních před soudy, správními úřady a dalšími orgány veřejné moci (např. podat žalobu nebo žádost). Její rozsah se odvíjí od rozsahu svéprávnosti.

« Zpět na seznam slovíček