Vklad vlastnického práva

« Zpět na seznam slovíček

Vklad vlastnického práva je druhem zápisu do katastru nemovitostí, který provede příslušný katastrální úřad na základě návrhu navrhovatele. Význam vkladu vlastnického práva spočívá v tom, že převádí-li se vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, nabývá se takové právo teprve v okamžiku jeho zápisu do katastru nemovitostí. Vlastníkem nemovitosti se tak kupující nestane okamžikem podpisu kupní smlouvy, ale teprve zápisem vlastnického práva. Katastrální úřad vklad povolí (popřípadě jej zamítne) nejdříve po dvaceti dnech od odeslání informace o probíhajícím řízení jeho účastníkům.

« Zpět na seznam slovíček