« Zpět na seznam slovíček

Ukončení nájemní smlouvy představuje zánik závazku vyplývajícího z nájemní smlouvy, jehož lze docílit dohodou stran, výpovědí jedné ze stran nebo odstoupením od smlouvy. Byla-li ujednána doba nájmu, zanikne závazek uplynutím dané doby, pakliže nedošlo k ukončení dříve pro některý z výše uvedených důvodů. Nájem skončí také v případě zániku pronajaté věci (například shoření bytu).

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.