Ukončení nájemní smlouvy

« Zpět na seznam slovíček

Ukončení nájemní smlouvy představuje zánik závazku vyplývajícího z nájemní smlouvy, jehož lze docílit dohodou stran, výpovědí jedné ze stran nebo odstoupením od smlouvy. Byla-li ujednána doba nájmu, zanikne závazek uplynutím dané doby, pakliže nedošlo k ukončení dříve pro některý z výše uvedených důvodů. Nájem skončí také v případě zániku pronajaté věci (například shoření bytu).

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček