Veřejnoprávní smlouva

« Zpět na seznam slovíček

Smlouva, kterou se zakládají, mění nebo ruší vztahy v oblasti veřejného práva. Jejím prostřednictvím lze mj. nahradit rozhodnutí ve správním řízení. V oblasti stavebního práva tak najde využití v některých řízeních podle stavebního zákona (může nahradit např. rozhodnutí o umístění stavby a další).

« Zpět na seznam slovíček