Daň z nabytí nemovitých věcí

« Zpět na seznam slovíček

Daň z nabytí nemovitých věcí byla dříve známá jako daň z převodu nemovitosti. Podstata zůstala stejná, platí se daň z úplatného převodu (typicky prodeje) nemovitosti ve výši 4 % ze základu daně. Plátcem je ten, kdo nemovitost za úplatu nabývá (kupující).

Základ daně vychází buď z kupní ceny, nebo z 3/4 ceny obvyklé v daném místě (směrné ceny) – z vyšší z nich. Nesouhlasí-li kupující s takto vyměřeným základem daně, může dodat znalecký posudek a požádat o porovnání 3/4 odhadní ceny s cenou kupní – opět slouží pro výpočet vyšší z nich.

« Zpět na seznam slovíček