« Zpět na seznam slovíček

V období od 1.1.2018 do 30.6.2020 bylo kvůli existenci zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti vhodné ošetřit toto předkupní právo vzdáním se předkupního práva (typicky u bytu s parkovacím stáním). Cílem byl jednodušší následný převod, kdy prodávající nemusel byt s parkovacím stáním nabízet ostatním spoluvlastníkům parkovacího stání.

Vzdání se předkupního práva mohlo být buď jednorázové bez zápisu do katastru nemovitostí, nebo trvalé v souladu se zákonem vyžadující zápis do katastru nemovitostí.

Vzdání se předkupního práva se koncipovalo ideálně jako písemná dvoustranná dohoda mezi prodávajícím a oprávněnými spoluvlastníky, nebo jako tzv. jednostranné vzdání se předkupního práva (podepsané oprávněnými spoluvlastníky).

Pokud se prodávajícímu výše uvedené nepodařilo, musel vůči oprávněným spoluvlastníkům učinit po uzavření kupní smlouvy předkupní nabídku.

Nyní, od 1.7.2020, se předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitosti prakticky zrušilo (zůstalo zachováno pouze pro specifický případ, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to v omezené lhůtě 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví). K problémům s převodem parkovacího stání ve spoluvlastnictví více obyvatel domu by tedy již nemělo docházet. Dle přechodného ustanovení předkupní právo trvá, pokud spoluvlastník uzavřel smlouvu o převodu podílu se třetí osobou před účinností novely (před 1.7.2020).

« Zpět na seznam slovíček