« Zpět na seznam slovíček

Termín bonita může mít několik významů. V oblasti finanční a v bankovnictví představuje důvěryhodnost ekonomického subjektu.  Podle bonity banky rozhodují, zda klientovi poskytnou úvěr nebo půjčku. Vyjadřuje tedy vlastnost klienta, resp. jeho způsobilost dluh řádně a včas splácet.

Dále se tento pojem používá v souvislosti s bonitou půdy. Bonita půdy znamená základní jednotku, která mapuje ocenění půdy. Je to pětimístná jednotka, která zahrnuje příslušnost ke klimatickému regionu, hlavní půdní jednotku, sklonitosti a příslušnou expozici ke světovým stranám a hloubku půdy.

« Zpět na seznam slovíček