Kupní smlouva

« Zpět na seznam slovíček

Kupní smlouva je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, ve které se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Účelem kupní smlouvy je převést vlastnické právo k věci za úplatu, v případě prodeje nemovitosti musí mít smlouva ze zákona písemnou formu.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček