« Zpět na seznam slovíček

Domácnost je trvalé soužití dvou nebo více osob ve spotřebním společenství, v němž jednotliví členové přispívají podle svých schopností a možností k úhradě nákladů i k obstarávání společných potřeb, tak aby úroveň členů domácnosti byla v zásadě stejná. Právní institut společná domácnost nachází pak uplatnění především v dědickém právu, kde osoba spolu-žijící se zůstavitelem ve společné domácnosti se může za určitých okolností stát ze zákona dědicem.   Nejtypičtějším druhem domácnosti je domácnost rodinná. Tu tvoří společné obydlí manželů a popřípadě jejich děti, tj. rodina. Pro přesnost je třeba doplnit, že nový občanský zákoník zavádí výslovně tento nový pojem tzv. rodinné domácnosti do české legislativy. K tomu viz blíže rodinná domácnost.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.