Domácnost

« Zpět na seznam slovíček

Domácnost je trvalé soužití dvou nebo více osob ve spotřebním společenství, v němž jednotliví členové přispívají podle svých schopností a možností k úhradě nákladů i k obstarávání společných potřeb, tak aby úroveň členů domácnosti byla v zásadě stejná. Nejtypičtějším druhem domácnosti je domácnost rodinná. Tu tvoří společné obydlí manželů a popřípadě jejich děti, tj. rodina.

« Zpět na seznam slovíček