« Zpět na seznam slovíček

Domácnost je trvalé soužití dvou nebo více osob ve spotřebním společenství, v němž jednotliví členové přispívají podle svých schopností a možností k úhradě nákladů i k obstarávání společných potřeb, tak aby úroveň členů domácnosti byla v zásadě stejná. Právní institut společná domácnost nachází pak uplatnění především v dědickém právu, kde osoba spolu-žijící se zůstavitelem ve společné domácnosti se může za určitých okolností stát ze zákona dědicem.   Nejtypičtějším druhem domácnosti je domácnost rodinná. Tu tvoří společné obydlí manželů a popřípadě jejich děti, tj. rodina. Pro přesnost je třeba doplnit, že nový občanský zákoník zavádí výslovně tento nový pojem tzv. rodinné domácnosti do české legislativy. K tomu viz blíže rodinná domácnost.

« Zpět na seznam slovíček