« Zpět na seznam slovíček

Jedná se o bankovní účet pro úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Daň se platí příslušnému finančnímu úřadu, a to v české měně. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu této daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou odděleny pomlčkou, za matrikovou částí následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Za den platby této daně je považován den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet u příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB. Bližší informace jsou k dispozici zde.

« Zpět na seznam slovíček