Svéprávnost

« Zpět na seznam slovíček

Způsobilost právně jednat, tedy nabývat pro sebe svým vlastním jednáním práv zavazovat se k povinnostem. Plné svéprávnosti se dosahuje dovršením zletilosti, uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti. Za osoby, které doposud nenabyly plné svéprávnosti (nezletilci) nebo byly na svéprávnosti omezeny z rozhodnutí soudu pro duševní poruchu, jednají jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci. Nezletilci a osoby omezené na svéprávnosti mohou jednat samostatně pouze v záležitostech přiměřeným jejich rozumové a volní vyspělosti, respektive v rozsahu, v jakém nebyly omezeny na svéprávnosti.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček