« Zpět na seznam slovíček

Způsobilost právně jednat, tedy nabývat pro sebe svým vlastním jednáním práv zavazovat se k povinnostem. Plné svéprávnosti se dosahuje dovršením zletilosti, uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti. Za osoby, které doposud nenabyly plné svéprávnosti (nezletilci) nebo byly na svéprávnosti omezeny z rozhodnutí soudu pro duševní poruchu, jednají jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci. Nezletilci a osoby omezené na svéprávnosti mohou jednat samostatně pouze v záležitostech přiměřeným jejich rozumové a volní vyspělosti, respektive v rozsahu, v jakém nebyly omezeny na svéprávnosti.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.