« Zpět na seznam slovíček

Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se nemovitost do vlastnictví až zápisem do katastru nemovitostí.

Kromě tohoto obecného pravidla platí, že existuje několik způsobu, jak lze vlastnické právo k nemovitosti nabýt.

Může to být buď převodem (koupí, darováním) nebo v rámci dědického řízení, což se považuje za odvozené nebo-li derivativní způsoby nabytí vlastnictví, kdy nový vlastník odvozuje své vlastnické právo od svého předchůdce a nabývá vlastnického práva v rozsahu, v jakém jej měl jeho předchůdce.

Opakem je pak originární způsob nabytí vlastnického práva k nemovitosti, k němuž dojde zhotovením nemovitosti (stavby), vydržením na základě dlouhodobé kvalifikované držby, dále na základě rozhodnutí soudu  nebo jiného orgánu veřejné moci nebo vydražením (příklepem licitátora ve veřejné dražbě spolu se zaplacením nejvyššího podání).

U těchto způsobů nabytí je nerozhodné, v jakém rozsahu měl vlastnické právo k nemovitosti předchozí vlastník, jelikož vlastnické právo se od něj neodvozuje.

« Zpět na seznam slovíček