« Zpět na seznam slovíček

Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Na tyto látky pak navazují procesy a reakce v zemské atmosféře. Zdroje znečištění jsou různé (zdrojem je primárně sám člověk, jiné zdroje jsou i přírodního charakteru).

« Zpět na seznam slovíček