« Zpět na seznam slovíček

Kupující je stranou kupní smlouvy, která je právním důvodem ke vzniku závazkového právního poměru nazývaného koupě. Smyslem koupě je převést vlastnické právo k věci za úplatu.

Kupující je povinen převzít předmět koupě a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

« Zpět na seznam slovíček