« Zpět na seznam slovíček

Zákazem zcizení rozumíme zákaz převést vlastnické právo a to jak úplatně (prodej), tak bezúplatně (darování). Banky jej často zřizují se zástavním právem, když poskytují hypotéční úvěr. To je třeba zohlednit při převodu nemovitosti.

« Zpět na seznam slovíček