Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí

« Zpět na seznam slovíček

Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí deklaruje, že určité zástavní právo již zaniklo (například v důsledku zániku zajištěného dluhu). Návrh na jeho výmaz je oprávněn podat jak věřitel, tak i dlužník. Druhý jmenovaný však bude muset prokázat, že dané zástavní právo skutečně zaniklo (například prostřednictvím kvitance vystavené věřitelem).

« Zpět na seznam slovíček