« Zpět na seznam slovíček

Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob je informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (Jméno/firma, sídlo, statutární orgán apod.). Veřejný rejstřík je veden rejstříkovými soudy (krajskými soudy) v elektronické podobě a každý do něj může nahlížet na portálu Google.

Obchodní rejstřík je jeden z několika veřejných rejstříků, do kterého se zapisují údaje o obchodních společnostech, družstvech a podnikajících fyzických osobách.

Dalšími veřejnými rejstříky jsou například spolkový či nadační rejstřík.

« Zpět na seznam slovíček