Prohlášení vlastníka

« Zpět na seznam slovíček

Prohlášení vlastníka nemovitosti lze jednoduše definovat jako právní úkon, jímž vlastník budovy vymezí v dané nemovitosti jednotky v právním slova smyslu, tedy buď bytové jednotky nebo nebytové prostory (tj. např. kancelář, dílna, garáž nebo ateliér) včetně jejich příslušenství a vybavení, s nimiž je spojeno užívání společných částí nemovitosti vymezených tamtéž. Dům tak bude rozdělen na jednotky, s nimiž lze dále volně disponovat, tj. prodat, darovat, zatížit zástavním právem atd. S vlastnictvím vymezeného bytu nebo nebytového prostoru je spojeno podílové spoluvlastnictví společných částí domu. Za jednotku se tak považuje byt (nebytový prostor) + podíl na společných částech nemovité věci.

« Zpět na seznam slovíček