Náhrada škody

« Zpět na seznam slovíček

Povinnost škůdce spočívající v nahrazení způsobené škody poškozenému. Formami náhrady škody jsou uvedení věci do původního stavu a náhrada v penězích. Předpoklady pro vznik povinnosti nahradit škodu jsou spáchání deliktu, vznik škody, příčinná souvislost mezi deliktem a škodou.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček