« Zpět na seznam slovíček

Emisní ážio je rozdíl mezi hodnotou cenného papíru na regulovaném trhu a jeho nominální hodnotou, tedy představuje přírůstek vzniklý při vydání cenných papírů.

« Zpět na seznam slovíček