V dnešním přehledu vám ve stručnosti přinášíme několik plánovaných či čerstvě platných novinek v oblasti nemovitých věcí, které by vás mohly zajímat. Některé by vám jistě mohly v mnohém usnadnit život, a proto by byla škoda o nich nevědět. První z nich se týká sledované novely o dani z nabytí nemovitých věcí, kdy Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a tato daň tak nebude zrušena, nicméně alespoň se rozšíří okruh osvobozených osob. Další novinky se týkají předkupních práv, kdy zajímavé je především rozhodnutí Nejvyššího soudu, které by některým vlastníkům mohlo dosti pomoci. Poslední novinkou pak je nová vyhláška Ministerstva životního prostředí, která stanovila cenový limit pro revize starých kotlů. Pojďme se na jednotlivé změny podívat.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Na konci září schválil Parlament ČR novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.), která má za cíl rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Prezident republiky novelu dne 8. 10. 2019 podepsal a ta tedy nabyde účinnosti dne 1. 11. 2019.

Obsahem novely je rozšíření stávajícího osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Doposud platí, že od daně z nabytí nemovitých věcí bylo osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě. Nově bude toto osvobození platit taktéž pro první úplatné nabytí jednotky v rodinných domech, čím dojde ke sjednocení postupu pro jednotky jak v bytovém domě, tak i pro jednotky v domě rodinném. Doposud finanční úřady musely daň z těchto převodů jednotky v rodinném domě vyměřovat, což bylo pro klienty zatěžující.

 

Předkupní právo

Předkupní právo spoluvlastníků – § 1124

Další plánovanou legislativní novinkou v oblasti nemovitostí, která by měla usnadnit nakládání se spoluvlastnickým podílem na garážovém stání a pozemků kolem bytových domů, která je však zatím v nedohledu, je návrh novely občanského zákoníku. Podle této novely by mělo být zrušeno zákonné překupní právo, právě pokud jde o spoluvlastnictví garážových stání či pozemků okolo bytového domu. Jelikož návrh prošel zatím pouze prvním čtením, nelze zatím blíže odhadovat, kdy by novela měla začít platit.

Předkupní právo vlastníka pozemku a stavby – § 3056

V oblasti zákonných předkupních práv však můžeme zmínit jinou novinku. Ta se netýká předkupního práva mezi spoluvlastníky, ale vzájemného předkupního práva vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm stojící. Klíčový § 3056 (z. č. 89/2012 Sb.), který toto vzájemné předkupní právo zavedl, má za cíl sjednotit vlastnictví pozemku a budovy na něm stojící, nicméně v praxi přinášel řadu otázek. Nyní je díky rozsudku NS č. j. 22 Cdo 2979/2018-172 zase o trochu jasnější. Rozhodnutí by tak mělo pomoci těm, kteří vlastní budovu na cizím pozemku, případně na jejich pozemku stojí budova ve vlastnictví jiného.

Ve zkratce totiž  soudní senát ve zmíněném rozhodnutí uvádí, že pokud je předmětem převodu spoluvlastnický podíl na pozemku či na stavbě a pokud by nabytí tohoto podílu vlastníkem druhé z těchto nemovitostí nevedlo k okamžitému sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, pak vlastníkovi druhé z těchto nemovitostí předkupní právo dle §3056 NOZ nenáleží.

Uveďme nějaký příklad pro lepší představu: Chcete prodat 1/2 budovy, kterou vlastníte. Situace je taková, že druhou polovinu budovy vlastní další osoba a budova stojí na cizím pozemku. Pozemek pod ní je ve spoluvlastnictví několika osob. Rozsudek hovoří o tom, že v takovém případě nehraje zákonné předkupní právo vlastníků pozemku k budově na něm stojící roli a vy jste v rámci zákonných předkupních práv povinni nabídnout svoji polovinu pouze druhému spoluvlastníkovi budovy dle §1124. Nikoli i několika spoluvlastníkům pozemku pod ní dle §3056, jak by se mohlo zdát. Samozřejmě v realitě existuje mnoho dalších představitelných případů, nicméně právě zmíněné rozhodnutí by vám v obdobných případech mohlo usnadnit život, pokud hodláte svůj majetek prodat.

 

Revize kotle

Novinkou, kterou řada lidí přivítá, přináší vyhláška MŽP platná od 1. září 2019, která stanoví cenový limit pro kontrolu starých kotlů na tuhá paliva. Povinnost kontrol stanovuje zákona o ochraně ovzduší, který ukládá vlastníkům provádět revize kotlů jednou za 3 roky. Nově by vás revize starého kotle neměla přijít na více než 1 585 Kč bez DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1 848 Kč bez DPH.

Současně připomínáme, že do 31. 8. 2022, tedy za necelé 3 roky, musí všechny provozované kotle na tuhá paliva v ČR splňovat parametry emisí odpovídající alespoň 3. třídě (dle ČSN EN 303-5). Tento údaj by měl být uveden na štítku kotle a v dokladu o kontrole jeho technického stavu a provozu. Provozování kotlů 1. a 2. tříd nebo kotlů bez stanovené třídy je po tomto datu zakázáno.