Jaká jsou největší úskalí, s nimiž se setkáváme, a to z hlediska pronajímatele i nájemce? Jaká mám nejdůležitější práva jako pronajímatel a jako nájemce?

Podstatou nájemní smlouvy na byt je, že pronajímatel poskytne nájemci byt, který může řádně užívat a nájemce za to hradí pronajímateli nájemné a další platby.

Pro nájemce je zásadní především to, aby byl byt v odpovídajícím stavu k jeho řádnému užívání, a vše fungovalo, jak má. Nájemce by měl vědět, že někteří pronajímatelé mají tendenci dávat do nájemních smluv ujednání, která jsou v rozporu se zákonem, a proto nezávazná. Spoléhají na jejich „výchovný“ efekt a neznalost nájemce.

Právní úprava nájmu bytu výrazně chrání nájemce na úkor pronajímatele, což přináší určitá úskalí pronajímateli. Nejčastější problémem jsou neplatiči, zničený byt a obtížné ukončení nájmu, zejména pokud se nájemce nechce vystěhovat.

Jak tomu předejít? V prvé řadě by si měl pronajímatel svého nájemce pečlivě vybrat. Prověřit si, zda nemá exekuce, zajímat se, zda má stálé zaměstnání a ideálně si vyžádat i reference od předchozího pronajímatele. Vždy požadujte složení kauce, a to ve výši alespoň 3 měsíčních nájemných, ze které můžete uhradit případný dluh nájemce. Nájemní smlouvu uzavírejte raději na dobu určitou s možností jejího prodloužení. Jako pronajímatel můžete totiž ukončit smlouvu jen z několika zákonem stanovených důvodů, což bývá v praxi složité. Při dražších pronájmech se vyplatí i sepsání notářského zápisu o případném vystěhování nájemce po ukončení nájmu.

Jak pro nájemce, tak pro pronajímatele je výhodou, když zná své postavení a práva. Nejlepším způsobem, jak předejít problémům v budoucnu, je konzultovat nájemní smlouvu před jejím podpisem s odborníkem. Naše advokátní kancelář dělá pouze právo nemovitostí a budete-li potřebovat naši podporu, kontaktujte nás e-mailem či telefonicky, rádi se vám budeme věnovat.