Tooltip Tags: vlastnictví

Společné jmění manželů (SJM) (SJM)

Společné jmění manželů je specifickým druhem spoluvlastnického práva k věcem, které manželé nabyli v průběhu trvání manželství, případně je nabyl alespoň jeden z manželů. Součástí společného jmění jsou také dluhy. Při prodeji nemovitosti, stejně jako při jakémkoliv jiném nakládání s majetkem ve společném jmění, které není zcela běžnou záležitostí, je vyžadováno právního jednání obou manželů. […]

Read More