Společné jmění manželů (SJM) (SJM)

Společné jmění manželů je specifickým druhem spoluvlastnického práva k věcem, které manželé nabyli v průběhu trvání manželství, případně je nabyl alespoň jeden z manželů. Součástí společného jmění jsou také dluhy. Při prodeji nemovitosti, stejně jako při jakémkoliv...