Tooltip Tags: Smlouvy

Adhezní smlouva

Adhezní smlouvy jsou smlouvy, ve kterých podmínky určí jedna strana a druhá strana (slabší strana) nemá skutečnou možnost tyto podmínky ovlivnit a vyjednávat o právech a povinnostech. Druhá strana může buď přijmout nebo odmítnout („take it or leave it“). Často mají formu tzv. formulářových smluv. JUDr. Ilona Černochová, LL.M.Klientům už 12 let pomáhám neztratit se […]

Read More