Adhezní smlouva

Adhezní smlouvy jsou smlouvy, ve kterých podmínky určí pouze jedna strana a druhá strana (slabší strana) nemá skutečnou možnost tyto podmínky ovlivnit a vyjednávat o svých právech a povinnostech. Druhá strana může buď smlouvu přijmout nebo odmítnout (ve smyslu...