Balíček daňových změn má podpořit investice do bydlení. Pokud ale máte v úmyslu prodat nemovitost, která neslouží k bydlení, měli byste si možná pospíšit. Přečtěte si, jaké nejdůležitější změny pro nás vláda nachystala.

Odklad daně z nabytí nemovitých věcí je již účinný

Ke změnám v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí došlo již v souvislosti s „koronavirovou krizí“. V této chvíli je situace taková, že pokud Vám vznikla povinnost k podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s obvyklou lhůtou v termínu od 31. března 2020 do 30. listopadu 2020 (vklad do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a déle), můžete toto přiznání podat později, nejdéle k 31.12.2020. Ve stejné lhůtě je třeba uhradit daň nebo zálohu na tuto daň. Povinnost úhrady daně z nabytí nemovitých věci tedy zůstává, nicméně splnění povinnosti bylo odloženo do konce roku 2020, a pokud dojde k přijetí zákona, odpadne tato povinnost úplně. Předpokládá se však, že daň z nabytí nemovitostí zanikne zcela.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jde nyní do finále. V tuto chvíli byl návrh na zrušení daně z nabytí schválen Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu, kde bude projednán nejpozději do 19.8.2020. Pokud i Senát návrh schválí, bude chybět už jen podpis prezidenta republiky. Všeobecně se předpokládá, že tato druhá polovina legislativního procesu proběhne hladce, nicméně není vyloučeno, že v jejím rámci dojde ještě k nějakým úpravám.

 A co se zaplacenou daní?

Pokud jste daň v předstihu zaplatili, nevadí. V případě, že bude daň z nabytí nemovitých věcí skutečně zrušena (v což všichni věříme a doufáme), vznikne vám v případě jejího předchozího zaplacení na této dani přeplatek, o jehož vrácení budete moci požádat dle § 155 odst. 2 daňového řádu finanční úřad. Pozor, přeplatek však nebude vrácen automaticky, bude třeba o vrácení požádat – jakým způsobem postupovat určí Finanční správa. Komu přeplatek vznikne? Dle současného znění návrhu zákona všem kupujícím, kterým byl proveden vklad do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 nebo později.

Novela zákona o daních z příjmů

Součástí schvalovaného návrhu je také novela zákona o daních z příjmů, která navazuje na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh novely počítá se změnou § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, a to s prodloužením lhůty pro tzv. časový test u příjmů z prodeje těch nemovitých věcí, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení – ze stávajících 5 na 10 let. Pokud bude tento návrh přijat, znamená to, že při prodeji nemovitosti, která neslouží pro potřebu vašeho bydlení a kterou vlastníte dobu kratší než 10 let, bude částka, kterou za nemovitost obdržíte, podléhat dani z příjmů. Tato změna se bude týkat nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021. Novela se nedotkne prodeje nemovitostí, v nichž má prodávající své bydliště, zde zůstane stávající úprava beze změny – takový prodej je a nadále bude od daně z příjmu fyzických osob osvobozen již po 2 letech.

Návrh zákona dále obsahoval zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Poslanecká sněmovna ovšem tento návrh nepodpořila zcela. Dobrou zprávou je, že možnost odpočtů zůstává nadále ponechána, jen od 1. ledna 2022 se pro nové úvěry na bydlení sníží limit odpočtů ze stávajících 300.000 Kč na 150.000 Kč.

 Plánujete-li koupi či prodej nemovitosti nebo cokoliv s tím souvisí, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme uskutečnit obchod bez zbytečných komplikací, průtahů a rizik.