VSTUPNÍ BALÍČEK

VSTUPNÍ BALÍČEK

Pokud stále váháte a chcete pro začátek jen orientačně zjistit kvalitu vaší smlouvy a vyzkoušet mé služby a klientský přístup, vyberte si vstupní balíček. Vztahuje se na koupi či prodej starší nemovitosti (nikoli novostavby).Obsah balíčku

Cena 

(nepřičítá se DPH)


Úprava smlouvy podle zjištěných rizik a doporučení + právní prověření nemovitosti a prodávajícího


VSTUPNÍ - Kontrola návrhu kupní smlouvy 


- Identifikace jejích rizikových částí a slabých míst 


- Telefonický hovor s advokátem a doporučení návrhu úprav v rozsahu do 30 minut 


- Shrnutí základních problémů písemně do mailu

3.000 Kč

Lze doobjednat za příplatek 

2.500 Kč

  • Veškeré práce jsou účtovány podle skutečně vynaloženého času advokáta, zároveň je však stanovena maximální cena za 1. návrh či konzultaci. Ceny vycházejí z hodinové sazby ve výši 1.500 Kč s tím, že výsledná cena může být nižší, vždy však v maximálně uvedené výši.
  • Další úkony advokáta nad rámec balíčků se platí podle skutečně odvedeného času sazbou 1.500 Kč /hod.
    Podmínkou pro účtování jakékoli odměny advokáta je předchozí dohoda advokáta s klientem. Přílohou vyúčtování je přehledný seznam provedených úkonů a vynaloženého času advokáta. Nejsem plátce DPH, uváděné ceny jsou tedy konečné.
    K cenám jsou připočteny ceny správních poplatků za listiny z katastru nemovitostí (podmínkou je vždy dohoda o jejich vyžádání s klientem).
  • Doby dodání lze po dohodě s klientem zkrátit podle aktuální vytíženosti advokáta.
  • V případě zájmu si klienti mohou můj vynaložený čas a účtované částky průběžně kontrolovat v klientské sekci.