BALÍČEK 4 „PRODÁVÁM NEMOVITOST“

Chcete mít při prodeji vašeho bytu, domu či pozemku jistotu, že vše proběhne bez komplikací a vy dostanete včas své peníze? Nechte si ode mě připravit nebo zkontrolovat obdržené návrhy smluv a já za vás vše ohlídám.


Popis jednotlivých služeb

Základní právní prověření nemovitosti a kupujícího

Kupní smlouva - příprava nebo kontrola

(včetně kontroly nabývacího titulu)


Návrh na vklad do katastru nemovitostí – příprava nebo kontrola


Kontrola smlouvy o úschově

Příprava smlouvy o advokátní úschově a realizace úschovy 

Vyjednání podmínek smluv, konzultace advokáta

Jak rychle vše zpracuji a vy dostanete doporučení a rady k dalšímu postupu?

Cena 

(1. návrh či kontrola + úpravy a konzultace advokátem v rozsahu 60-120 minut; v případě balíčku PREMIUM i realizace advokátní úschovy včetně úředního ověření podpisů stran) 

(nepřičítá se DPH)


Rezervační smlouva 

(1. návrh či kontrola + úpravy a konzultace advokátem v rozsahu 30 minut)

(nepřičítá se DPH)ZÁKLADNÍ 
- Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Příprava nebo kontrola kupní smlouvy

- Kontrola smlouvy o úschově


v rozsahu 60 minut

max. do 3 pracovních dnů

1.500 Kč/hod.

max. 5.500 Kč

příplatek 5.000 Kč

KOMPLET
- Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Příprava nebo kontrola smluv 

- Advokátní úschova včetně realizace


v rozsahu 60 minut

max. do 5 pracovních dnů

1.500 Kč/hod.

max. 7.000 Kč

příplatek 5.000 Kč

PREMIUM 

- Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Příprava nebo kontrola smluv (rozšířené konzultace)

- Advokátní úschova včetně realizace


v rozsahu 120 minut

max. do 5 pracovních dnů

1.500 Kč/hod.

max. 11.000 Kč

příplatek 5.000 Kč

  • Veškeré práce jsou účtovány podle skutečně vynaloženého času advokáta, zároveň je však stanovena maximální cena za 1. návrh či konzultaci. Ceny vycházejí z hodinové sazby ve výši 1.500 Kč s tím, že výsledná cena může být nižší, vždy však v maximálně uvedené výši.
  • Další úkony advokáta nad rámec balíčků se platí podle skutečně odvedeného času sazbou 1.500 Kč /hod.
    Podmínkou pro účtování jakékoli odměny advokáta je předchozí dohoda advokáta s klientem. Přílohou vyúčtování je přehledný seznam provedených úkonů a vynaloženého času advokáta. Nejsem plátce DPH, uváděné ceny jsou tedy konečné.
    K cenám jsou připočteny ceny správních poplatků za listiny z katastru nemovitostí (podmínkou je vždy dohoda o jejich vyžádání s klientem).
  • Doby dodání lze po dohodě s klientem zkrátit podle aktuální vytíženosti advokáta.
  • V případě zájmu si klienti mohou můj vynaložený čas a účtované částky průběžně kontrolovat v klientské sekci.