BALÍČEK 3 „KUPUJI BYT V NOVOSTAVBĚ“

Smlouvy s developerem bývají velmi složité a kupujícím hrozí řada rizik, která nejsou na první pohled zřejmá. Pokud jste si vybrali byt v novostavbě a chcete mít jistotu, že to neskončí fiaskem, využijte mých zkušeností. Podobných smluv jsem viděla už desítky.


Popis jednotlivých služeb

Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

(kontrola)

Kupní smlouva
(kontrola)

Smlouva o úschově peněz
(kontrola)

Jak rychle vše zpracuji a vy dostanete doporučení a rady k dalšímu postupu?

Cena 

1. kontrola a úpravy (nepřičítá se DPH)


ZÁKLADNÍ 
- Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Smlouva o smlouvě budoucí

- Kupní smlouvado 3 pracovních dnů

1.700 Kč/hod.

max. 10.000 Kč

KOMPLET
- Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Smlouva o smlouvě budoucí

- Kupní smlouva

- Smlouva o úschově penězdo 3-4 pracovních dnů

1.700 Kč/hod.

max. 12.000 Kč

  • Další úkony advokáta nad rámec balíčků se platí podle skutečně odvedeného času sazbou 1.700 Kč /hod.
    Podmínkou pro účtování jakékoli odměny advokáta je předchozí dohoda advokáta s klientem. Přílohou vyúčtování je přehledný seznam provedených úkonů a vynaloženého času advokáta. Nejsem plátce DPH, uváděné ceny jsou tedy konečné.
    K cenám jsou připočteny ceny správních poplatků za listiny z katastru nemovitostí (podmínkou je vždy dohoda o jejich vyžádání s klientem).
  • Doby dodání lze po dohodě s klientem zkrátit podle aktuální vytíženosti advokáta či za expresní příplatek.