BALÍČEK 1 „REZERVUJI NEMOVITOST“

Uzavíráte rezervační smlouvu na byt, dům či pozemek a chcete mít jistotu, že vybraná nemovitost i smlouva jsou právně v pořádku? Chcete-li se vyhnout rizikům a zjistit, zda je pro vás smlouva výhodná, nechte si ji ode mě zkontrolovat nebo přímo připravit.


Popis jednotlivých služeb

Právní prověření nemovitosti 

(podle výpisu z katastru nemovitostí)

Právní prověření prodávajícího 

(podle veřejně dostupných rejstříků)

Rezervační smlouva 

(1. návrh nebo 1. připomínky a revize smlouvy dodané od RK)

Rozšířené právní prověření bytu

(právní vztahy v domě)

Jak rychle vše zpracuji a vy dostanete doporučení a rady k dalšímu postupu?

Cena 

(1. návrh či kontrola smlouvy) (nepřičítá se DPH)

ZÁKLADNÍ 
- Právní prověření nemovitosti a prodávajícího


do 2 pracovních dnů

1.500 Kč/hod.

max. 2.500 Kč

KOMPLET
Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Rezervační smlouva


do 2-3 pracovních dnů

1.500 Kč/hod.

max. 6.000 Kč

PREMIUM 

- Rozšířené právní prověření nemovitosti a prodávajícího

- Rezervační smlouva


do 3-5 pracovních dnů

1.500 Kč/hod.

max. 9.000 Kč

  • Veškeré práce jsou účtovány podle skutečně vynaloženého času advokáta, zároveň je však stanovena maximální cena za 1. návrh či konzultaci. Ceny vycházejí z hodinové sazby ve výši 1.500 Kč s tím, že výsledná cena může být nižší, vždy však v maximálně uvedené výši.
  • Další úkony advokáta nad rámec balíčků se platí podle skutečně odvedeného času sazbou 1.500 Kč /hod.
    Podmínkou pro účtování jakékoli odměny advokáta je předchozí dohoda advokáta s klientem. Přílohou vyúčtování je přehledný seznam provedených úkonů a vynaloženého času advokáta. Nejsem plátce DPH, uváděné ceny jsou tedy konečné.
    K cenám jsou připočteny ceny správních poplatků za listiny z katastru nemovitostí (podmínkou je vždy dohoda o jejich vyžádání s klientem).
  • Doby dodání lze po dohodě s klientem zkrátit podle aktuální vytíženosti advokáta.
  • V případě zájmu si klienti mohou můj vynaložený čas a účtované částky průběžně kontrolovat v klientské sekci.