Vstupní balíček: Kontrola návrhu kupní smlouvy na nemovitost

Pokud stále váháte a chcete pro začátek jen orientačně zjistit kvalitu vaší kupní smlouvy a vyzkoušet mé služby a klientský přístup, vyberte si vstupní balíček. Vztahuje se na koupi či prodej starší nemovitosti (nikoli novostavby) a zahrnuje identifikaci rizik a slabých míst kupní smlouvy.Obsah balíčku

Cena 

(nepřičítá se DPH)VSTUPNÍ BALÍČEK- Kontrola návrhu kupní smlouvy 


- Identifikace jejích rizikových částí a slabých míst 


- Telefonický hovor s advokátem a doporučení návrhu úprav v rozsahu do 30 minut 


- Shrnutí základních problémů písemně do mailu

3.900 Kč

  • Další úkony advokáta nad rámec balíčků se platí podle skutečně odvedeného času sazbou 1.700 Kč /hod.
    Podmínkou pro účtování jakékoli odměny advokáta je předchozí dohoda advokáta s klientem. Přílohou vyúčtování je přehledný seznam provedených úkonů a vynaloženého času advokáta. Nejsem plátce DPH, uváděné ceny jsou tedy konečné.
    K cenám jsou připočteny ceny správních poplatků za listiny z katastru nemovitostí (podmínkou je vždy dohoda o jejich vyžádání s klientem).
  • Doby dodání lze po dohodě s klientem zkrátit podle aktuální vytíženosti advokáta či za expresní příplatek.