AKTUALIZOVÁNO 14.9.2022

Chcete, aby váš web působil profesionálněji? Chcete se vyhnout zbytečným pokutám? A vůbec, chcete mít z toho všeho mnohem lepší pocit?

 

Určitě byste našli i další důvody, proč mít webovky v pořádku. Bez webových stránek se dnes obejde málokterá realitní kancelář či makléř. Slouží nejen jako platforma pro prezentaci nabízených nemovitostí, ale i jako vizitka vašeho byznysu. Pokud má realitní kancelář tuto oblast dobře zvládnutou, automaticky to u mě vyvolává větší důvěru. A ochotu svěřit jí řešení (nejen) právních záležitostí spojených s prodejem či pronájmem nemovitosti.

 

Je škoda, že u realitních kanceláří stále vidím spoustu webových stránek, které požadavkům zákona ani zdaleka nevyhovují. A přitom jejich správné uvedení není vůbec těžké.

 

Údaje, které jsou podnikatelé povinni uvádět na svém webu, se liší podle toho, zda podnikáte jako fyzická osoba (živnostník – OSVČ) nebo jako společnost. Pojďme se tedy na ně podívat.

 

Máte-li jako realitní makléř – fyzická osoba své webové stránky, jste ze zákona povinni zveřejnit tam tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu sídla
  • údaj o zápisu do živnostenského rejstříku (případně obchodního rejstříku, jste-li dobrovolně zapsáni)
  • IČO
  • údaj o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Samozřejmě můžete na webovkách uvádět i další nepovinné údaje, které nemohou vyvolat klamavý dojem (například telefon, e-mail atd.). Své údaje si můžete zkontrolovat třeba zde.

 

Příklad:

Zápis na webu může u realitního makléře vypadat následovně:

Jan Vomáčka, realitní makléř

se sídlem Na Homolce 23, Praha 4

IČO: 22568935

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Úřadu městské části Prahy 4 od 20.6.2014 pod ev. číslem 25688/2014/ID.

Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

 

Jste-li realitní kancelář podnikající jako s.r.o., zkontrolujte si, zda na své webu máte níže uvedené:

  • obchodní firmu
  • adresu sídla
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně údaje o tomto zápisu včetně oddílu a vložky)
  • IČO
  • údaj o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Příklad:

Zápis na webu může u realitní kanceláře – s. r. o. vypadat následovně:

Bona Reality s.r.o.

se sídlem Vyšehradská, Praha 2

IČO: 25689356

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23568

Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

 

Pokud je vaše společnost součástí koncernu, je povinna tuto skutečnost rovněž na webu uveřejnit. Vyhne se tak nepříjemným zákonným důsledkům souvisejícím s odpovědností mezi propojenými osobami.

 

Výše uvedené povinnosti platí i pro ostatní formy obchodních společností. Internetové stránky mohou plnit i další důležité funkce, a to zejména u a.s. a družstev. I obchodní společnosti mohou na webu uvádět další nepovinné údaje, které nemohou vyvolat klamný dojem (například telefon, e-mail atd.) a rovněž údaj o základním kapitálu (týkající se upsané a splacené části).

 

Všechny uváděné údaje je potřeba zveřejnit bezodkladně po zřízení webovek a rovněž je i průběžně aktualizovat.

 

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zodpovědět otázku, zda musíte mít webové stránky zřízené povinně. Odpověď zní, že ve většině případů ne. Povinně musí mít své webové stránky pouze akciové společnosti. Je však důležité vědět, že pokud si již web zřídíte, zákonem požadované údaje tam uvádět vždy musíte (web bez těchto údajů tedy neodpovídá zákonu).

 

A jaké sankce vám hrozí, když výše uvedené povinnosti podceníte? Dopady můžou být velice nepříjemné. Kontrolní orgány vám mohou uložit pokutu až do výše 100.000 Kč. Pokud byste své webové stránky nedali do pořádku ani po výzvě soudu a jste zároveň podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku, můžete čelit pořádkové pokutě až do výše 100.000 Kč. Porušení informační povinnosti vůči spotřebiteli může být dokonce potrestáno pokutou až do výše 1 mil. Kč.

 

Určitě tedy doporučuji výše uvedenému předejít a dát si obsah vašich webovek do pořádku. Bude vás to stát chvilku práce, ale vyhnete se zbytečným rizikům a vaše stránky budou působit mnohem profesionálněji.

 

Potřebujete se ujistit, že máte všechno právně správně? Využijte osobní či online konzultaci, kde s vámi vše projdeme, poradíme, pomůžeme :-).